Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.10.2021
PL EN
23.11.2012 aktualizacja 23.11.2012

Prawie 300 mln zł dla naukowców od Narodowego Centrum Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz pierwszą edycję SONATA BIS w grupach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Nagrodzeni naukowcy otrzymają w sumie 295,6 mln zł.

Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowała Magdalena Duer-Wójcik z NCN, w grupach nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz nauk o życiu (NZ), dla których wyniki właśnie zostały ogłoszone, złożono nieco ponad 3 tysiące wniosków.

Laureatów w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) NCN ma ogłosić do końca listopada. Do rozdzielenia w tym dziale nauk pozostały jeszcze ponad 54 mln zł, o które ubiega się ponad 1000 naukowców.

"Wiemy, że na wyniki naszych konkursów niecierpliwie czekają tysiące badaczy w całej Polsce, a także poza jej granicami. Dodatkowo, zbliża się termin zamknięcia naboru wniosków w kolejnych edycjach tych samych konkursów, w których część wnioskodawców będzie ponownie składać poprawione projekty. Dlatego podjęliśmy decyzję o jak najszybszej publikacji częściowych wyników, dla dwóch z trzech grup nauk" – wyjaśnia dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk.

Nowością wśród rozstrzygniętych konkursów była SONATA BIS, konkurs skierowany do naukowców do 10 lat po doktoracie. Mogli się oni ubiegać o finansowanie projektów, w których zaplanowali stworzenie nowego zespołu badawczego pod własnym kierownictwem. W w grupach nauk ścisłych, technicznych i o życiu zostaną sfinansowane 42 projekty. Ich kierownicy zrealizują badania za ponad 48 mln zł.

Dużą popularnością wśród naukowców cieszył się konkurs OPUS. Mógł w nim wystartować każdy naukowiec, bez względu na wiek, posiadany stopień, tytuł czy też etap rozwoju kariery naukowej. Do finansowania w grupach nauk ścisłych, technicznych i o życiu zakwalifikowano 346 projektów na kwotę niemal 183 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o pieniądze na badania ubiegali się naukowcy rozpoczynający swoje kariery, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. W tej kategorii swoje pomysły w większości zgłaszają młodzi naukowcy, studenci studiów doktoranckich. W rozstrzygniętej na razie części konkursu zakwalifikowano w grupach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu 302 projekty, o wartości nieco ponad 32 mln zł.

SONATA to z kolei konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora od co najwyżej pięciu lat. W tej edycji badacze, którzy ukończyli doktorat w latach 2007-2012 mogli ubiegać się o środki finansowe na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury. W grupie nauk ST i NZ finansowanie przyznano 80 wnioskom, na kwotę ponad 32 mln zł.

"Współczynnik sukcesu w grupach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu wyniósł nieco ponad 25 proc., co oznacza, że co czwarty wnioskujący otrzyma pieniądze na przeprowadzenie zaplanowanych badań. To bardzo wysoki wynik, ale trzeba pamiętać, że to dane dla dwóch z trzech grup nauk" – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk.

Najwyższe finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych, ponad 2,3 mln zł, otrzymał projekt, który będzie zrealizowany w ramach konkursu OPUS przez zespół pod kierownictwem prof. Jana Holnickiego-Szulca z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Naukowcy będą pracować nad adaptacyjną absorpcją udaru (AIA - Adaptive Impact Absorption) oraz przeprowadzą studium wykonalności jej zastosowania do redukcji szkód w kolizjach transportowych.

W grupie nauk o życiu rekordowe pod względem wysokości finansowania są badania prowadzone przez prof. dr hab. Sławomira Wołczyńskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (konkurs OPUS). Za niemal 1,2 mlz zł zrealizuje on projekt pt. "Udział antropogennych ksenobiotyków w rozwoju niepłodności męskiej".

Pełna lista laureatów konkursów w grupach nauk ST i NZ znajduje się na stronie http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-11-21-wyniki-konkursow-st-nz

(PAP)

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021